Ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi ve site içeriğinde bulunan tüm eserler TamamAL'ne ait olup, kullanıma ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

TamamAL, sitede bulunan bilgilerin gerçeği yansıtması için azami çabanın harcanmış olduğunu, zımnî veya açık olarak bir garantiyi ifade etmemek koşuluyla beyan eder.

 

TamamAL önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın site içeriğinde ve sitede yer alan bilgilerde değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutar.

 

Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir. TamamAL, kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitede yer alan bilgiler kesin doğruluk içerecek şekilde güncelleşmiş olmayabileceği gibi, somut durumlara uyarlanamıyor olabilir. Sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ötürü TamamAL'ne hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Sitede yer alan bilgilerin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca "İcap" olarak kabul edilmesi mümkün değildir ve TamamAL'ni bağlayıcı bir yönü de bulunmamaktadır.

 

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerden TamamAL'nin ileriye dönük faaliyetine ilişkin olarak hazırlanmış bulunanları risk ve belirsizlikler içerebilirler. İleride ortaya çıkacak sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilenlerden farklı olabilir.

 

TamamAL Yazılım'ın web sitelerine ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden TamamAL hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

TamamAL verdiğiniz bilgileri nasıl kullanır?

 

TamamAL sayfalarını kullanırken verdiğiniz kişisel bilgilerinizi, sizin ihtiyaçlarınızı ve ilgilerinizi daha iyi anlamak ve sizlere hizmet sunmak için kullanır. Bilgilerinizi özellikle bir işlemi veya siparişi tamamlamanıza yardımcı olmak, sizinle iletişim kurmak, hizmet ve destek sağlamak, verilen hizmetler ve sağlanan yararlar hakkında bilgilerinizi güncelleştirmek, yapılan promosyonları ve bazı TamamAL web sitelerini özelleştirmek için kullanırız. Bilgilerinizi zaman zaman, TamamAL ürünleri veya hizmetlerine ilişkin pazar araştırmaları için sizinle iletişim kurmak amacıyla da kullanabiliriz.

 

TamamAL, kişisel bilgilerinizi başkalarına satmaz, kiralamaz veya ödünç vermez. Ürün veya hizmet isteklerinizi yanıtlarken olan durumlar dışında TamamAL kişisel bilgilerinizi diğer şirketlerle paylaşmaz.